EKOpanelyPRO CZ

Pracovní postupy

Příčka

Zaměření

Na podlaze nejprve vyznačíte pomocí šňůry nebo pravítka obrysovou čáru. Označíte případné dveřní otvory. Potom pomocí vodováhy a pravítka vyznačíte obrysové linie na stěnách a stropech.

Podklad a příprava

V případě nutnosti zaizolujete místo styku s vlhkým podkladem. Do stávající stěny připevníte spony, upravené do U-profilu, rozmístěné ve vzdálenosti cca 50 cm. Obvod pečlivě napěníte nízkoexpanzní PUR pěnou. Panely při styku s jakýmkoliv materiálem vždy napěníte PUR pěnou a montujete je „na sraz”. Přebytečnou pěnu po zaschnutí odříznete.

Instalace

Usadíte ekopanel do připraveného prostoru. Aku-šroubovákem přitáhnete ekopanel do připravených spon. Ověříte kolmost. Připevníte další spony ve vzdálenosti cca 50 cm na namontovaný ekopanel. Opět napěníte. Užitečné informace a nákresy najdete v technickém listě, který je ke stažení zde.

Podhledy

V případě využití ekopanelu jako vodorovný či šikmý podhled je nutné dbát následujícího pracovního postupu.dbejte na rovinnost podkladu, tzn. vyrovnat rošt nebo připravit podložky pod jednotlivé ekopanely
- ekopanely montujte po trámech, spáry mezi nimi podkládejte dřevěnou latí tak, aby nemohlo docházet k pohybu mezi ekopanely
- dodržujte doporučené množství vrutů na m2 a jejich max. vzdálenosti
- dbejte na kvalitu povrchových úprav – velmi doporučujeme využít systém cementových flexibilních lepidel

Půdní vestavba

Izolace

Používají se prodyšné materiály z minerálních vláken, které se vkládají do nosné konstrukce. Tloušťku vrstvy izolace je nutno volit na celkově požadovaný tepelný odpor konstrukce (doporučuje se min. 120 mm).

Podklad a příprava

Montáž panelů se provádí na krokve, jejichž rovinnost odpovídá normě. V opačném případě je nutno zajistit rovinnost krokví pomocí dřevěného roštu.

Instalace

Přiložíte ekopanel do žádoucí polohy a připevníte aku-šroubovákem vruty 5×90 mm s velkoplošnou podložkou. Pozor: Zvolte vhodný utahovací moment, nesmí dojít k protočení vrutu v materiálu. V případě, že ekopanel vychází mimo nosnou konstrukci, použijte krátkou lať nebo prkénko, které připevníte zezadu do ekopanelu, a do něj následně přitahujete vruty 5×90 mm s podložkou. Opět napěníte body styku a připravíte další ekopanel. Ten připevníte do nosné konstrukce a tím spojíte s již namontovaným ekopanelem. Jeho upevnění provádíte samořeznými vruty po cca 50 cm.

Obklady nosné konstrukce

Ekopanelu lze využít při stavbách k opláštění dřevěné nosné konstrukce. Při výstavbě rodinného domu obkládejte ekopanelem tyto konstrukce v následujícím sledu:- přišroubujte hliníkovou lištu společně s nesavou latí 60×40 mm z PVC (vyrábí Transform Bohdaneč). Získáte tak rovnou spodní část a ochranu vůči poškození. Připravte spony pro uchycení montovaného kusu ekopanelu.
- vnější obvodový panel nejdříve natřete do výšky cca 30 cm penetračním nátěrem a usaďte do připravené lišty
- napěňte místo styku předchozího ekopanelu s následujícím montovaným a místo styku s nosnou dřevěnou konstrukcí PUR pěnou
- ekopanely přichyťte vruty s velkoplošnou podložkou (min. 5×90 mm) do stávající konstrukce a vruty 4×50 mm do spon na předchozím ekopanelu
Užitečné informace a nákresy najdete v technickém listě, který je ke stažení zde.

Domy a jiné stavby

Využijete-li při výstavbě domu, chatky či garáže ekopanely k opláštění dřevěné nosné konstrukce, obkládejte je z vnější strany dle následujícího postupu:
- přišroubujte hliníkovou lištu společně s nesavým hranolem 60×40 mm vyrobeným z PVC (www.recyklace.cz), získáte tak rovnou spodní část a ochráníte ekopanely vůči poškození. Připravte další vruty s podložkou pro uchycení montovaného kusu ekopanelu.
- napěňte místo styku předchozího ekopanelu s montovaným a místo styku s nosnou dřevěnou konstrukcí PUR pěnouUžitečné informace a nákresy najdete v technickém listě, který je ke stažení zde.

Kuchyně a koupelny

Pro stavbu či renovaci prostor se zvýšenou vlhkostí, jako koupelny nebo kuchyně, používejte ekopanel s penetrací. V místech vystavených velké vlhkosti (sprchový kout, prostor kolem vany, rohy koupelny) použijte penetraci SOKRAT S 2802 A v ředění 1:3 s vodou a 3 nátěry válečkem. Po zaschnutí aplikujte tekutou izolaci, flexibilní cementové lepidlo, celoplošně perlinkový pás s přesahem a obklady. Velkou pozornost věnujte spárování. Použijte spárovací hmotu k tomu určenou např. CERESIT CE 40. Ekopanely nelze použít v nevětraném, stále vlhkém prostředí. Kabely lze vést ve výřezech, provedených kotoučovou pilou. Veškerou instalaci lze také provádět v meziprostoru zdvojené stěny nebo v obvodovém plášti. Je možné též využít vertikálních otvorů v bocích panelu.

Sanitární předměty

Zařizovací předměty (umyvadla, zásobníky vody pro WC aj.) se připevňují pomocí speciálních kotvících prostředků (např. Turbolet, chemické hmoždiny atd.). Potrubí studené vody se ovine izolací, aby se kromě odizolování zvuku zabránilo i povrchové kondenzaci vody.

Napojení vany

Zvuková izolace tělesa vany se provede vložením proužku napojovacího těsnění mezi okraj vany a průběžnou první vrstvu opláštění. Horní vrstva zdvojeného opláštění se ukončí asi 10 mm nad okrajem vany. Zbývající spára se později vyplní fungicidním trvale pružným tmelem. Na co si v těchto prostorách dávat pozor:
- kvalita penetrace
- kvalita povrchových úprav- zajištění povrchových úprav dle návodů systémů

Montáž zárubní

Pro zabudování zárubní stačí vyříznout otvor o 2 cm širší a o 1 cm vyšší (viz tabulka). Nesmí dojít k vytvoření spáry v napojení ekopanelů v horních rozích zárubní. Obložkové zárubně (viz obrázek) vložíte do prostoru, vyrovnejte vodováhou, mezeru mezi ekopanelem a zárubní vyplňte PUR pěnou. Zárubně na 2 místech rozepřete. Poté namontujte obložkové lišty.

Upevňování předmětů

Lehké předměty (do 15 kg) jako jsou obrazy, hodiny atd., lze bezpečně upevnit obrazovými háčky (každý unese cca 5 kg). Pro těžší předměty je možné použít prostředky typu Turbolet nebo Turbo hmoždinky.