EKOpanelyPRO CZ

O firmě

Úvod

Všichni víme že sláma se ve stavebnictví používala odnepaměti (roubenky, kotovice). Svými vlastnostmi předčí i dnes moderní stavební materiály. Vyznačuje se přirozenou tepelnou izolací (v zimě stěny propouští podstatně méně chladu, než je tomu ve zděných domech, v létě naopak méně tepla), Což umožňuje energetickou úsporu a tedy i přínos pro ekologii.

Ekologie

Již dnes si více než jindy uvědomujeme důsledky lidské činnosti na naše životní prostředí. Znečištění ovzduší je pouze jedním z důsledků. Mnohem citelnějším problémem civilizace se staly tenčící se zásoby primárních paliv a surovin. Tento negativní trend se stal hybnou silou pro hledání a uplatňování alternativních zdrojů.

Jak s tím vším souvisí ekopanel? Základní surovinou pro jeho výrobu je obilná sláma. Jak jistě všichni víme, jedná se o obnovitelnou surovinu, která se získává bez jakéhokoliv zásahu do krajiny (oproti nákladné těžbě vápence či cihlářské hlíny, která trvale změní ráz krajiny). Samotný výrobní proces je energeticky nenáročný, neprodukuje toxické odpady a nevyžaduje chemii (pojiva, nátěry) či vysoké teploty (vypalování).

Na základě těchto skutečností (ale nejen jich) je ekopanel klasifikován jako ekologický a zdravotně nezávadný výrobek. Je plně recyklovatelný, společnost EKOPANELY CZ s.r.o. zdarma odebírá odpady z montáže (např. odřezky) pro opětovné použití.


Tradice, jakost, inovace

První ekopanel byl vyroben před více než 50 lety ve Velké Británii. Válkou zničená země potřebovala mimo jiné řešit akutní nedostatek stavebních materiálů. Díky jednoduchosti výroby, dostupnosti základní suroviny (obilné slámy), širokým možnostem použití a také nízké ceně získala “slámová deska” značnou oblibu i mezi konzervativními britskými stavebníky. V současnosti pouze ve Velké Británii nalezneme cca 350 tis. objektů s využitím ekopanelu. Další zemí, kde našly ekopanely svoje využití, je Austrálie.

Zajištění kvality výrobku a poskytovaných služeb patří mezi prioritní cíle společnosti EKOPANELY CZ s.r.o.. Dodržování deklarovaných parametrů ověřují renomované zkušební ústavy.

Společnost EKOPANELY CZ s.r.o. ve spolupráci s expertními organizacemi velmi aktivně přistupuje k technickému řešení konkrétních aplikací ekopanelů s cílem dosažení maximální spokojenosti konečných uživatelů a také montážních organizací.

Kdo jsme

Jsme moderní, zdravá a rozvíjející se česká společnost, která se zabývá realizací zakázek a prodejem sortimentu firmy EKOPANELY CZ s.r.o.. Jednotlivé zakázky provádíme především na základě individuálních poptávek našich klientů. Osobní jednání, rychlost, kvalita i přesnost jsou našim hlavním mottem.

Věříme, že tato prezentace pro Vás bude inspirací a podpoří rozhodování při výběru kvalitních produktů z přírodních zdrojů na Vaše stavby.

Petr Jochman
Jednatel