EKOpanelyPRO CZ

Montážní materiál

Spojovací materiál

Kolíčkování - NOVINKA !!!!

Kolíčkové spojování ekopanelů je novinkou od května 2011. Velmi jednoduchý systém spojování je podobný jako při spojování "lamina". Určitě se s ním můžete setkat také u nábytku společnosti IKEA apod. S pomocí nabízené šablony se předvrtá otvor vrtákem pr. 10 mm do prvního i následujícího ekopanelu. Do otvoru se vloží dřevěný kolíček. Spáru mezi ekopanely vyplníme PUR pěnou nebo jinou izolací (konopí, len) a druhý panel nasadíme na kolíčky. Paličkou přes podložku dotlačíme až k prvnímu ekopanelu. Spoj je hotov a na povrchu příčky nemáme žádné šrouby ani části spon.

Kolíčky

Dřevěný kolíček určený ke spojování bez využití spon.

Stěnová spona

Standardní spojování sponami. Jednoduchá, ale „chytrá” univerzální plechová spona, která se používá především při montáži příčky. Může se upravit jak pro montáž ekopanelů mezi sebou tak k ukotvení ke stávající stěně. Proto se spona dodává plochá a upravuje se ohýbáním podle typu montáže.

Samolepící páska

Papírová páska, kterou využíváme pro polepení řezaných hran ekopanelů. Proti běžně dostupným páskám je širší. Způsoby ošetření řezů samolepící páskou najdete zde.

Vrut 4×50 mm

Běžný dřevařský vrut dostupný v prodejnách spojovacího materiálu. Tento typ vrutu používáme pouze pro spojování ekopanelů pomocí stěnové spony.

Vrut 5×100 mm

Opět běžný dřevařský vrut. Používáme jej pro montáž ekopanelů na konstrukci (podhledy, obklady konstrukce atd.).

Podložka 8,4 Zn

Používáme ji v kombinaci s vrutem 5×100 mm pro montáž ekopanelů na konstrukci (podhledy, obklady konstrukce atd.).

Ostatní příslušenství pro výstavbu

Montážní pěna (PUR pěna)

Nízkoexpanzivní pěna (stejná se využívá k vyplňování okolo rámu oken) slouží k vyplňování mezer mezi jednotlivými ekopanely.

Samolepící lepenka

Veškeré řezané hrany je důležité pečlivě polepit. K tomu slouží tato dodávaná páska.

Plastový recyklovaný hranol

Profil určený k zakládání vnějšího obvodového pláště (viz technické detaily). Lze to také použít jako podkladní lištu pro příčky na nerovných nebo nestabilních plochách.