EKOpanelyPRO CZ

Použití

Ekopanel je určen k montáži příček, podhledů a k opláštění veškerých typů dřevostaveb (nízkoenergetické dřevostavby, pasivní dřevostavby, nulové domy apod.). Použít ho lze všude, kde potřebujete dosáhnout rychlosti a jednoduchosti výstavby z kvalitního trvanlivého materiálu. Dále také pro montované domy, jako ztracené bednění, mobilní příčky atd.

Nyní již blíže k jednotlivým nejrozšířenějším aplikacím:

Příčky

Příčky patří mezi nejrozšířenější aplikace ekopanelů. Díky vysoké mechanické odolnosti a samonosnosti ekopanelu není nutné zbudovat nosnou konstrukci příčky, a proto investor uspoří až 15 % nákladů na materiál. Ekopanely je také možné objednat už upravené na potřebnou délku a tím nevznikají velké zbytky při řezání a dořezávání. Odpadá také komplikované formátování na místě, které může, jako v případě sádrokartonu, jehož formátování a úpravy jsou velmi prašné, poškodit interiér a zařízení místnosti. Toto vše a velmi jednoduchý systém kotvení a spojování ekopanelů zaručuje nenáročnost a především rychlost výstavby příčky.

Doporučujeme provádět zdvojené příčky z důvodu vyššího akustického útlumu, snadnější vedení instalací, a snadnější montáž zárubní. Neprůzvučnost dvojité příčky bez povrchových úprav je 45 dB. Ta se svou neprůzvučností už vyrovná 50 cm široké stěně z porobetonu Ytong Theta. Avšak výstavba takové příčky na rozdíl od příčky zděné je jednoduchá a rychlá a není problémem takovou příčku zbudovat svépomocí.

První vrstva ekopanelů se pomocí spon a šroubů ukotví do podlahy a stropu. Druhá vrstva se jednoduše ukotví do první pomocí vrutů. Protože ekopanel lze formátovat a upravovat pomocí běžného ručního nářadí, výřezy pro elektroinstalaci vyříznete kotoučovou pilou a následně je vyspárujete tmelem. U ekopanelů se nevyžaduje, aby elektrické kabely měly dvojité krytí! To opět snižuje náklady na celou výstavbu příčky. Celou příčku finalizujete povrchovou úpravou. Ekopanely oproti sádrokartonu a OSB deskám umožňují aplikaci běžných povrchových úprav, jako malování, lepení obkladů, tapetování, štukování, atd. V interiéru můžete použít i vápenný štuk.

Ekopanel má ještě jednu velkou výhodu, že nepotřebujete hmoždinky pro montáž zařizovacích předmětů například závěsných skříněk, radiátorů, zábradlí, držadel apod. Běžnou praxí je přímo našroubovat vrut do slámového jádra bez předvrtání. Ekopanel unese i větší staticky působící zatížení než sádrovláknitá deska nebo sádrokarton. Na vrutu 5x100 mm unese břemeno až 75 kg.

Jen pro porovnání jednoduchá příčka z ekopanelů váží v průměru 23 kg/m2. Váha jednoduché příčky s použitím sádrovláknitých desek začíná na 27 kg/m2.

Podhledy a půdní vestavby

Další oblíbená aplikace ekopanelů je v podhledech a šikminách podkroví a novostaveb. Pokud jsou vazba a stropnice stavby v rovině, je možné montovat ekopanely přímo na ně, bez podkladního roštu. Pokud nejsou v rovině, podložením a připevněním latí na trámy se připraví rychle jednoduchý vyrovnávací rošt. Montáž přímo na konstrukci má ještě jednu výhodu: Ekopanely svou pevností nepřenášejí na povrchové úpravy vibrace a pohyby konstrukce, protože vruty, které kotví ekopanel do konstrukce, jsou uloženy v podstatně houževnatějším jádru, čímž mají možnost pohybu i pod povrchově dokončenou stěnou. Výsledkem je, že ani v tak teplotně namáhaných stavbách jako jsou půdní vestavby, opakovaně nedochází k deformacím povrchových úprav. Zvláště u sádrokartonu je pravidlem, že úpravy aplikované na jejich povrch opakovaně praskají ve spojích.

Akumulace tepla je zásadní vlastností, pro kterou jsou ekopanely vhodné pro výstavbu v podkrovních prostorách. Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 11,8 hodin, tj. teplo proniká do prostoru objektu s tímto zpožděním. V létě si tedy místnost udrží chlad získaný v noci až do večerních hodin. V zimě se naopak místnost přes den nahřeje topením, a toto teplo si udrží až do rána, i když se už v místnosti přes noc netopí. Tento mechanizmus udržuje v podkrovních místnostech stabilní teplotu bez větších výkyvů. OSB desky nebo sádrokarton takové akumulační schopnosti nemají a suplují se dřevovláknitou izolací, která se spolu s nimi používá, ale která také zvyšuje náklady. Finančně výhodná je i samotná aplikace ekopanelů jako nadkrokevní izolace a je výrazně levnější než pro tyto účely používané dřevovláknité desky.

Ekopanely svými izolačními schopnostmi také pomáhají překrývat tepelné mosty ať už vznikly chybou při kladení izolace, nebo samotnou konstrukcí. Sádrokarton jako takový prakticky tepelně neizoluje a montuje se na složitou kovovou konstrukci, kde naopak chyba snadno může zapříčinit únik tepla. Dalšími nevýhodami půdních vestaveb ze sádrokartonu je vysoká prašnost při její realizací a difuzní uzavřenost celé konstrukce, což nepříznivě ovlivňuje vnitřní klima a tak i zdraví svých obyvatel.

Ekopanely také umožňují aplikaci běžných povrchových úprav a lze využít různých systémů od různých výrobců. Díky hustému jádru ekopanel snese i větší staticky působící zatížení, která vznikají zavěšením různých předmětů. V podhledu ekopanel unese na vrutu 5x100 mm břemeno až 75 kg. K zavěšení těchto zařizovacích předmětů není potřeba hmoždinek! Vrut se pohodlně našroubuje přímo do slámového jádra bez předvrtání.

Podlahy

Další možná aplikace ekopanelů je v podlahách. Taková podlaha má několik výhod oproti klasickým betonovaným podlahám. První výhodou je, že je ihned po svém položení pochozí bez nutnosti dalších úprav, a to i při kladení ekopanelu a stropnice. Beton má dlouhou dobu zrání a celá konstrukce podlahy je velmi těžká. Komplikované je také vrstvení takové podlahy. Díky snadnému opracování pomocí běžného ručního nářadí a kotvení na konstrukci vruty je zbudování podlahy z ekopanelů snadnější a rychlejší. Můžete také využít možnosti objednat si ekopanely už upravené na potřebnou délku a tím minimalizovat odpad a snížit náklady. Ekopanely lze použít i jako ztracené bednění.

Další výhodou je, že ekopanel má téměř třikrát větší tepelnou kapacitu než beton, to jest větší schopnost akumulace tepla. Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 11,8 hodin, a proto si podlaha z ekopanelů v zimě udrží teplo až do rána, i když přestanete topit ve večerních hodinách. Naopak v létě se přes den podlaha rychle neohřeje a zůstane chladná až do večera. Materiály na bázi slámy mají také dobré zvukově izolační vlastnosti, jak vzduchové neprůzvučnosti tak i akustické pohltivosti, a proto ekopanely dobře izolují proti kročejové průzvučnosti.

Obvodová konstrukce stěn

Při stavbě domů jsou ekopanely hlavně využívány k opláštění sendvičových konstrukcí stěn. Vhodné jsou nejen do rodinných domů a dřevostaveb vůbec, ale protože v těchto konstrukcích je možné použít vysokoúčinné tepelné izolace, jsou vhodné také do nízkoenergetických a pasivních domů.

Standardní stěna z ekopanelů se skládá z první vnější vrstvy ekopanelů, z interiéru vložené tepelné izolace v příslušné tloušťce, druhé celistvé izolační vrstvy ekopanelů a třetí vrstvy ekopanelů určené k vedení elektroinstalací, vodovodního potrubí atd. Takto vytvořený sendvič při tloušťce izolace min. 160 mm splňuje požadavky nízkoenergetického domu a je difúzně otevřené konstrukce. Splňuje také požadavek požární odolnosti 45 minut dle vyhlášky č. 23/2008 pro 1.NP. Skladbu stěny však lze přizpůsobit individuálním požadavkům investorů nebo projektantů.

Ekopanely jako panelový stavební systém a také jednoduchý systém jejich kotvení a spojování zaručují nenáročnost a především rychlost výstavby těchto obvodových stěn. Každý ekopanel má plochu cca 3 m2 a jeho instalace zabere řádově minuty. Ekopanely je také možné objednat už upravené na potřebnou délku i šířku a tím nevznikají velké zbytky při řezání a dořezávání.

Snadné opracování a montáž ekopanelů umožňuje velmi rychlé přestavby a také opravy stěn při běžných domácích haváriích jako je například vyplavení koupelny. Při záplavách, kdy byl celý objekt zaplaven, lze velmi snadno a rychle provést vysušení a regeneraci celého objektu vyřezáním poškozených částí ekopanelů a nahrazení novými. Řádově lze tuto regeneraci provést během několika dní až měsíce oproti dlouhodobému vysoušení zděných stěn. Výhodou této konstrukce stěn také je, že ekopanely svými izolačními schopnostmi pomáhají překrývat tepelné mosty ať už vznikly chybou při kladení izolace, nebo samotnou konstrukcí. To nelze očekávat od sádrokartonu a sádrovláknitých desek, které prakticky tepelně neizolují, a kde naopak jejich chybnou aplikací často vznikají úniky tepla.

Akumulační schopnosti ekopanelů použitých v obvodových stěnách stabilizují teplotu interiérů objektu v letních měsících a spoří náklady na vytápění v zimním období. Specifická tepelná kapacita ekopanelů je blízká kapacitě měkkého dřeva a je vyšší než kapacita betonu, sádry nebo pěnového polystyrenu. Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 11,8 hodin a zaručí, že si stěny z ekopanelů udrží teplo až do rána, i když přestanete topit ve večerních hodinách.

Díky vláknitému charakteru slámy jsou stěny z ekopanelů propustné pro vodní páru. Ekopanely lze tak bez problémů použít v difúzně otevřených konstrukcích. Při zvýšené vlhkosti vzduchu absorbují ekopanely vlhkost do vnitřní pórovité struktury slaměných vláken a při snížení vlhkosti vzduchu ji naopak pozvolna uvolňují do okolního prostředí. Tento mechanismus příznivě ovlivňuje mikroklima v interiéru z hlediska vlhkosti vzduchu, zejména v zimním období, kdy se vytápěním snižuje vlhkost vzduchu uvnitř objektu.

Ekopanely stejně jako sádrokarton a OSB desky umožňují aplikaci běžných povrchových úprav, jako malování, lepení obkladů, tapetování, štukování, atd. V interiéru můžete použít i vápenný štuk. Na fasády jsou pak vhodné moderní silikátové nebo silikonové omítku, které jsou prodyšné a přitom nepropouští vlhkost. Pro montáž zařizovacích předmětů do ekopanelů například závěsných skříněk, radiátorů, zábradlí, držadel apod. nepotřebujete hmoždinky. Běžnou praxí je využívat vrutu, který se přímo pohodlně našroubuje do slámového jádra bez předvrtání. Ekopanel unese i větší staticky působící zatížení než sádrovláknitá deska nebo sádrokarton. Na vrutu 5x100 mm unese břemeno až 75 kg.